Vantaan taiteilijaseura: Risteyksessä

 

Risteyksessä ihmiset kohtaavat, tekevät valintoja ja pohtivat ajatusten sisältöjä. Se on rajapyykki, missä herää monia kysymyksiä ja kukaan ei enää tiedä mitä tulee seuraavaksi. Kauneus sekä rumuus käyvät kilpailua taiteiden aiheissa, ylevä on yhtäkkiä alhainen. Samoin mielenalaiseen, osittain toteen maailmaan, tulee hiljaisia muutoksia.

Tekstiilitaiteilija Raija Rastaan teokset ovat hienovaraisia kudelmia, täynnä luonnon tunnelmaa. Hänen aiheissaan on kaksi puolta: varjon keskeltä löytyy aina myös valoa. Pudonneiden lehtien läpi nousee uusia versoja. Keramiikkataiteilija Johanna Rytkölän aihemaailma liittyy ilmastonmuutokseen. Hän on työstänyt rakastamaansa vesiteemaa pitkään. Hän haluaa sukeltaa mielen vedenalaiseen valtamereen, joka voisi olla olemassa. Rastaan ja Rytkölän yhteisteoksessa keramiikka ja tekstiili kohtaavat. Työ kuvastaa ystävyyttä, vuorovaikutusta sekä ihmissuhteiden verkostoa.

Kuvataiteilija Tiina Herttua käsittelee luontokokemuksen moniaistisuutta sekä uskonnollista ja kulttuurista suvaitsevaisuutta. Missä on paikkamme ja kuka saa vetää rajat ympärillemme? Teemmekö sen itse vai lokeroiko ympäristö meidät haluamallaan tavalla? Kuvataiteilija Hans-Peter Schütt maalaa mielikuvia inhimillisestä kulttuurista. Hänelle eräänlaisia risteyksiä ovat kaikki valinnat, joita ihminen elämässään tekee. Katoavalle äänilevymateriaalille maalaavan Schüttin teoksissa on poistuvan maailman tuntua. Taidemaalari Hannu Sillanpää kuvaa väreillä sisäisen maiseman liikkeitä. Sillanpää on kiinnostunut hetkistä ja siitä mitä tapahtuu, kun ajatukset kohtaavat. Lisääntynyt ymmärrys antaa voimaa, muuttaa asenteita ja tunnemaailmaa.

Näyttelyn teema tiivistyy kahteen tekijään: pessimismiin ja optimismiin. Antaako kaiken mennä, nauttiako vain huoletta vai tarttuako asiantilaan? Tässä risteyksessä ovat nämä taiteilijat.
 

Teksti: Hannu Sillanpää