Sanna Huhtelan veistoksia ja maalauksia ja Jukka Isokosken maalauksia

 

Kesä- heinäkuun vaihteessa (24.6.-14.7.) Galleria 5:ssä on esillä vahvatunnelmaisia maalauksia kahdelta oululaislähtöiseltä kuvataiteilijalta. Jukka Isokosken ja Sanna Huhtelan näyttely käsittelee maalaustaiteen keinoin ihmisyyden kokemusta.

Jukka Isokosken maalaukset ovat hiljaisia ja vakavia. Menetysten tulva on saanut pohtimaan elämää ja kuolemaa sekä niitä yhdistävää ja erottavaa rajaa. Isokoski on teoksissaan kääntänyt katseensa maahan. Maa antaa meille kaiken ja kaiken se ottaa. Maa edustaa myös jotain pysyvää ja ikiaikaista kertakäyttökulttuurin aikakautena. Isokosken maalauksissa hahmot tuntevat voimakkaita tunteita. Kuvissa henkilöt ovat maan alla tai päällä, juuriin kiinnittyneinä. Tällä Isokoski on halunnut kommentoida ihmisen erottamatonta luontosuhdetta ja yhteyttä maahan. Sama aihe toimii myös syntymän, elämän ja kuoleman yhdistävänä tekijänä. Juuret yhdistävät tai erottavat, maalausten tulkintatavasta riippuen.

Fantasia ja tosi sekoittuvat Sanna Huhtelan maalauksissa, jotka ovat voimakkaan ekspressiivistä muodon ja värin vuoropuhelua. Taiteilija tutkii abstrakteissa ja puoliabstrakteissa teoksissaan ihmisyyttä yhteydessä luontoon, filosofiaan, kristilliseen kulttuuriperintöön ja toisiin ihmisiin. Vahvat koloristiset maalaukset luovat assosiatiivisen ja omalakisen maailmansa ja tarjoavat monitulkintaisia ja runollisia näkyjä. Taiteilija käyttää värien keskinäisiä suhteita vapaasti ja spontaanisti, ilman formalistisia kahleita. Huhtelan keramiikka- ja alumiiniveistoksissa muodon vapaa käsittely värittää havaintoa ja luo yllättäviä näkökulmia todellisuuteen.

Jukka Isokoski on valmistunut Kankaanpään taidekoulusta vuonna 2012. Sanna Huhtela on valmistunut Pohjois- Karjalan ammattikorkeakoulusta vuonna 2011 sekä Turun Taideakatemiasta vuonna 2001.