Raine Körkkö - Jaakko Heikkinen: AT THE MOMENT

Näyttelyssä esillä olevat teokseni ovat keväällä 2011 valmistuneita veistoksia. Materiaaleina olen käyttänyt metalleja, puuta ja betonia. Töilläni haluan käsitellä sitä, kuinka unelmamme ja pelkomme, toiveemme ja muistomme ovat aina mukana nykyhetkessä. Teokseni kuvaavat miehen elämänkaarta.
Veistosteni muotokieli on karhea ja niissä on aina mukana ihminen, joko suoraan tai poissaolonsa kautta.

Raine Körkkö

Teoksissani kuvaan yhteiskunnallisia eriarvoisuuksia kuten yksinäisyyttä, työttömyyttä, köyhyyttä, syrjäytymistä ja epätoivoa. Lähtökohtana käytän autenttisia, tilanteissa koettuja valokuvia. 
Päätekniikkana ”AT THE MOMENT”- näyttelyssä käytän tussilaveeraustekniikkaa.

Jaakko Heikkinen