Miina Äkkijyrkkä -kevättä rinnassa. Piirustuksia, grafiikkaa ja veistoksia

KOVAT AJAT OVAT OLLEET KAUTTA HISTORIAN 
KANSAMME KOHTALOISSA.

Niin on nytkin - eikä edes puhuta totta.
Lohtuna kaikesta muutoksesta ja myllerryksestä,
käykäämme karjamme pariin ja siinä viihtykäämme.
Näämme silmät levolliset, tuskaisat ja hurjat,
turjat, kurjat, kummastelevaiset, sellaiset kuin nähdä tahtoo.

- On niin vieras olo, ei maata, ei karjaa,
ei paskahuussin kynnys harjaa,
mitä mulle jäi?
Mallit, mielen tallit,
potkaiskaamme näkö hallit,
riemuitkaamme.

Jos Jumala ei suojaa, 
eikä me luoteta Luojaan,
mikä meidät perii?
Hukka, perikato paha,
ja kaiken takana on raha.

Voi loppumaa ja suolandia,
katsotaan lehmiä ja muistellaan rembrandia.

miina äkkijyrkkä