Marjukka Irni: Kaikki sateenkaaren värit Näkyväksi!

Marjukka Irni: Kaikki sateenkaaren värit Näkyväksi!
19.7.-6.8.2017

Tervetuloa avajaisiin ke 19.7. klo 17-19! Näyttely on mukana maksuttomalla Kiertelemättä-opastuksella to 3.8. klo 17. 
 

MITÄ KUVAT TEKEVÄT
– aktivismia ikääntymässä olevien seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen näkyväksi tekemisessä

Ikääntymisen moninaisuutta esittelevässä yhteisötaideprojektissa valokuvat toistavat toisin sitä kulttuurista kuvastoa, joka näyttäytyy muuten hyvin heteronormatiivisena. Kuvataiteilija, kuvataideterapeutti Marjukka Irnin Kaikki sateenkaaren värit Näkyväksi! -yhteisötaideprojektin osallistujat kokivat yhteisöllisen työskentelyn voimauttavana, mutta samalla se nosti heidän itsetuntoaan myös yhteiskunnallisena aktivistisena toimintana.
 

Yhteisötaiteen keinoin toteutettu aktivistinen projekti jatkaa Irnin aikaisempien yhteisöllisten teosten linjaa, joissa päämääränä on vaikuttaa yhteiskunnallisesti taiteen avulla.
”Yhteisötaide on minulle erilaisten yhteisöjen kanssa työskentelyä, yhdessä tekemistä, ja itselleni kiinnostavinta se on silloin, kun työskennellään taiteellisista lähtökohdista käsin kohti yhteiskunnallista keskustelua”, sanoo Irni.

Soveltavan taiteen opinnäytetyöartikkelissaan Irni pohtii yhteisötaiteen ja aktivismin suhdetta ja kysyy, voiko tällainen yhteisötaiteellinen työskentely toimia aktivismin tavoin ja vaikuttaa yli 50-vuotiaiden seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien näkyväksi tekemiseen. Irni päätyy ehdottamaan, että hänen työskentelystään tällaisen yhteisötaiteellisen aktivismin kohdalla puhuttaisiin artivismina.

”Artivisti on taiteilija, joka osallistuu taiteen keinoin aktivistiseen toimintaan. Artivistin tavoitteena on poistaa epäoikeudenmukaisuutta ja muuttaa yhteiskunnan sortavia käytäntöjä. Omassa työskentelyssäni yhteisötaiteilijana näen artivismin poliittisena välineenä tärkeiksi katsomieni asioiden muuttamisessa ja näin osallistun taiteen lähtökohdista käsin aktivistiseen toimintaan”, Irni muotoilee.

Artikkeli Aktivistitaiteilijasta artivismiin – yli 50-vuotiaita seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä näkyväksi tekemässä julkaistaan syksyllä 2017 Turun Ammattikorkeakoulun julkaisusarjan teoksessa Taiteen moniammatilliset kontekstit.

Valokuvilla on valtava voima ja niiden avulla voidaan esittää asiat toisin kuin mihin on totuttu. Siksi tällaisilla kuvilla on suuri merkitys kulttuurisen kuvastomme toisin toistamisessa. Projektin aikana tuotetut valokuvat ovat jokaisen osallistujan tietoisesti itsensä esittämisen tekoja. Oletus ikäihmisestä passiivisena piiloutujana vaihtui kuvaan aktiivisesta toimijasta.

”Olen tyytyväinen siitä, että olen pystynyt antamaan osallistujille tällaisen voimaannuttavan kokemuksen lähtien oman minän tutkimisesta kohti vahvaa, kantaa ottavaa valokuvaa. Valokuvat gallerian seinillä on jokaiselta osallistujalta rohkea aktivistinen ele”, Irni sanoo.

Projektiin osallistuneet olivat tyytyväisiä kokemuksiinsa yhteisöllisestä työskentelystä ja monille se avasi uusia ovia niin omaan itseensä kuin koko maailmaan. ”Vastasi odotuksia, oli itse asiassa paljon enemmän, jonkin uuden alku”, kiteytti eräs osallistuja.

Yhteisötaideprojektia ovat tukeneet: Suomen Kulttuurirahasto sekä ArtsEqual-hanke. Työskentelytiloja ovat tarjonneet Positiiviset ry sekä Sateenkaariperheet ry.