KulttuuriKauppila A-i-R, Jaime Angelopoulos ja Derrick Piens "The Ruin in the Refuge is the Hole"

Kuvat: Derrick Piens, The Resist, 2014 (vas.) and Jaime Angelopoulos,Silent Imitator, 2014 (oik.)

 

JAIME ANGELOPOULOS ja DERRICK PIENS

The Ruin in the Refuge is the Hole

25.2. - 15.3.2015

"The Ruin in the Refuge is the Hole" on Kanadan Torontosta kotoisin olevien Jaime Angelopouloksen (s. 1982) ja Derrick Piensin (s. 1978) yhteisnäyttely. Näyttely koostuu uusista teoksista, jotka ovat syntyneet kuusiviikkoisen residenssijakson aikana Taidekeskus KulttuuriKauppilassa Iissä alkuvuoden 2015 aikana. Vaikka taiteilijat työskentelevät itsenäisesti, he jakavat yhteisen kiinnostuksen veistosten ja katsojien väliseen vuorovaikutukseen ja tilasuhteeseen. Näyttelyä ovat tukeneet Ontario Arts Council, Canada Council for the Arts, Iin kunta ja Taiteen edistämiskeskus.

The Ruin in the Refuge is the Hole is a two-person sculpture exhibition by Toronto based artists Jaime Angelopoulos (b. 1982) and Derrick Piens (s. 1978). The exhibition consists of new works created over a six-week artist residency at KulttuuriKauppila Art Centre in Ii, in early 2015. Although the artists maintain autonomous practices, they share a common interest in sculpture´s ability to create a physical engagement with the viewer. The exhibition is supported by Ontario Arts Council, Canada Council for the Arts, Municipality of Ii ja Arts Promotion Centre Finland. 

JAIME ANGELOPOULOS /////// Artist Statement:

Taiteellisessa työskentelyssäni muunnan aineettomia kokemuksia fyysiseen muotoon kuvanveiston ja piirtämisen keinoin. Veistokseni kutsuvat esiin ihmismäisiä eleitä vertikaalisuutensa, mittakaavansa ja muotonsa puolesta. Narratiiviset teosnimet sijoittavat työni subjektiivisen kokemuksen alueelle. Työskentelyni alkaa intuitiivisina kuvina mielessäni, jota seuraa runojen tai tarinoiden kirjoittaminen. Piirtäminen välittömänä ja tutkivana prosessina on tärkeä työkalu ideoiden ja tunteiden kartoittamiseen. Vaikka työskentelyni on pohjimmiltaan omaelämäkerrallista, toiveenani on, että toimisi vertauskuvana nykyajan elämänmenolle.

In my art practice I translate immaterial experiences of sensation, emotions and behaviour into physical form through the mediums of sculpture and drawing. My sculptures evoke human gesture through their verticality, scale, and form. Narrative based titles situate my works in the realm of subjective experience. My process foremost begins as intuitive images in mind, followed by the writing of poems or anecdotes. The process of writing gives rise to personal experiences that underlie and motivate my actions in the studio. Drawing is a critical tool for mapping out ideas and emotions through an immediate and exploratory process. Although my practice is autobiographical at its core, my hope is that it functions as a parable or metaphor for contemporary experience. 

DERRICK PIENS /////// Artist Statement:

Taiteellinen työskentelyni käsittelee muutoksen jatkuvaa prosessia, jota materiaalit ja esineet käyvät läpi ajan saatossa. Luon abstrakteja, tunnistamattomia objekteja, jotka kuvaavat katoavaisuutta. Olen kiinnostunut värien mielikuvia herättävästä ja tunteisiin vetoavasta puolesta ja sen potentiaalista ohjata ja ruokkia katsojan teoksen ymmärtämistä. Usein otan huomioon värin materiaalisuuden: maalin pinnalliset ominaisuudet tai värin, joka on luontainen kullekin materiaalille. Veistos määrittää fyysistä tilaa ja suhdetta katsojan kanssa ja tietoinen mittakaavan valinta vahvistaa tätä suhdetta. 

My current studio practice considers the continuous process of transformation that materials and objects undergo throughout time. I create abstract, unidentifiable objects that evoke or depict a sense of the transient through the creative and constructive process and the overall sculptural form. I am interested in the evocative and emotive qualities of colour and its potential to direct and inform the viewer’s understanding of the work. I often consider the materiality of colour: the superficial qualities of applied surfaces verses colour that is intrinsic to the material itself and solid throughout. Sculpture defines a direct physical relationship between the viewer and the objects that they encounter and a conscious use of scale reaffirms that relationship. I make work that is relatable to the human body in scale to reinforce the physicality of material within my work.

Suom. Senni Karvonen

ARTIST TALK - TAITEILIJATAPAAMINEN: Tiistaina 24.2.2015 klo 18. Tervetuloa!