Johannes Heikkilä: Täydellisen elämän mallit

Näyttelyn tematiikka nivoutuu ympäristön ja ihmisolemisen piiriin. Näyttely liikkuu rakentamisen ja romahtamisen ulottuvuuksissa, jossa teos on estetisoitujen kappaleiden lisäksi sisäisen maailman heijastus.

Heikkilän taide asettuu havaintokokemuksen ja reaalitodellisuuden ulkopuolelle, murtuneisiin tiloihin, kuvitteellisen ja havaittavan välimaastoon. Hänen teoksensa ovat mielensisältöjen projektioita, matkoja, kuvia todellisuudesta ja sen vääristymästä. Yksittäinen teos on kuva ihmisyydestä, se on paikka, kokemus, ymmärryksen hetki, tauko.

Heikkilän pääasiallisia kuvantuottamismenetelmiä ovat puupiirroksen ja -painoksen lisäksi piirustus. Askeettisuuteen pyrkiminen, riisuminen ja pelkistäminen käsitteellistävät käytetyt menetelmät ja työkalut. Työskentelyprosessi on keskeinen osa teosta.

Johannes Heikkilä (s.1986) on Rovaniemellä asuva kuvataiteilija. Hänen taustansa on maalaustaiteessa, mutta työskentelyn ydin rakentuu ensisijaisesti painetun taiteen yhteyteen. Heikkilä on valmistunut Kuvataideakatemiasta taidegrafiikan osastolta joulukuussa 2019. Hänen teoksiaan on ollut esillä useissa eri näyttelyissä Suomessa ja ulkomailla.

Näyttelyä on tukenut Suomen Kulttuurirahasto.