Janne Lappalainen: Hedelmöittäjä

 

Avajaiset ti 5.6. klo 17-19. Tervetuloa! Näyttely on mukana myös Kiertelemättä-opastuksella to 7.6. klo 17.

Hedelmöittäjä-näyttely on kuvaus matkasta ja kasvuprosessista. Näyttelyn nimi hedelmöittäjä viittaa taiteilijan syntymäkaupunkiin Ouluun ja kertoo sieltä alkaneesta matkasta. Näyttelyssä pohditaan, miten kasvuympäristö vaikuttaa persoonan muodostumiseen ja miten se näkyy nykyisyydessä. Monet näyttelyn teoksista palaavat nuoruuden tunnetiloihin tai esittävät jonkin henkilökohtaisen tunnemuistiin liittyvän kokemuksen.

Näyttely on taiteilijan mielessä paluuta synnyinseudulle, jossa hän ei ole asunut 25:en vuoteen. Näyttelyn myötä matkaan liittyvä ympyrä ikään kuin sulkeutuu.

Taiteilija Janne Lappalainen asuu ja työskentelee Helsingissä. Lapinlahdessa Osuuskunta Tilajakamossa hän työskentelee pääosin maalaten, mutta tekee myös esineinstallaatioita löytämistään kierrätystavaroista. Lapinlahti on entinen psykiatrinen sairaala, joka on muutama vuosi sitten otettu hiljaiselon jälkeen käyttöön taiteilijoille sekä luovan-  ja kuntoutusalan yrittäjille. Paikan historiallisuus ja yhteisöllisyys näkyvät näyttelyn teoksissa erilaisina henkilökuvina, mutta myös ekspressiivisesti latautuneena tunnelmana.

Triptyykki-teos Paratiisi (2018) kuvaa ihmisjoukkoa ja ihmisten välisiä suhteita. Tumma taustaväri ja ihmisten abstrahoidut figuurit kertovat kuitenkin paratiisin varjopuolesta ja ihmisjoukon sekä yksilön sisäisistä ristiriidoista. Paratiisi-teos on kuvaus siitä, miten syntymän ja puhtauden kokemus ei ole ikuinen, vaan elämää hallitsevat myös vastoinkäymiset.

Teokset Narkissos ja Kuvastin (2018) liittyvät taiteilijan omaan nuoruuteen. Kuvastimessa hahmo kurkottaa nähdäkseen oman kauneutensa. Narkissos-teoksessa nuoruutta ja kasvuikää tulkitaan osin itsekeskeisenä ajanjaksona, jossa keskeisenä teemana on itsensä etsiminen, mutta toisaalta viattomuus.

Toinen triptyykkiteos Kahlenberg (2017) on vuoristoinen näkymä tien varrelta, johon on kokoontunut ryhmä ihmisiä. Ryhmä on satunnainen, toisistaan poikkeava joukko ihmisiä, joita yhdistää yhteinen tuntematon määränpää. Teos liittyy taiteilijan opiskeluaikaan Wienissä ja vuoreen, jonne hän teki usein retkiä.

Esillä Galleria 5:ssä on myös yksi esineinstallaatio, joka kuvaa taiteilijan roolia eräänlaisena peilinä. Teoksessa taiteilija on siirtänyt osan työhuoneestaan galleriatilaan.
 

Janne Lappalainen (s.1972) toimii kuvataiteilija Lapinlahden Tilajakamolla sekä galleristina Papu Galleriassa Helsingissä. Hän on taiteen maisteri (Taideteollinen korkeakoulu) sekä muotoilija (Metropolia ammattikorkeakoulu). Lisäksi Hän on opiskellut myös Wienissä Hochschule für angewandte Kunst:ssa sekä Berliinissä Atala GmBh:ssa (Kreative Abteilung) sekä Kuvataideakatemiassa.
 

Kuvassa: Paratiisi-triptyykki. 2018, akryyli kovalevylle, 250 cm x 150 cm.