Jaakko Lahti - Kiertoja

Kiertoja on Jaakko Lahden (KuM) näyttely Oulun taiteilijaseuran Galleria 5:ssä 27.1— 14.2.2021, jossa taiteilija käsittelee teosten kautta omaa suhdettaan puuhun materiaalina ja poleemisena aiheena, sekä yleisellä tasolla luontoteemaa. Kysymyksiä on herättänyt puiden luontaiset piirteet ja ominaisuudet, ja kuinka ne yhdistyvät myös suorasti ja Lahden teosten kautta epäsuorasti taiteeseen. Näyttelyn teosten materiaaleina toimivat varsin perinteiset materiaalit, kuten puu, savi ja metalli yhdistettynä myös uudempiin materiaaleihin ja tekniikoihin.

Puut ovat olleet ennen luontaisia muistomerkkejä, eli karsikkopuita, joita on tehty muun muassa katoavaa metsää ajatellen. Taiteilijan lähtökohtana on ollut käyttää pudonneita, maasta löydettyjä oksia materiaalina toteuttaessaan oman näköistään karsikkoaan. Yleensä oksat karsittiin vainajan muistoksi. Teos on tehty siitä lähtökohdasta, että puut ovat vainajia, joiden päivämäärän ihminen on kirjankansiin kirjoittanut. Metsäkatoon liittyy usein hämmennyksen tunne, jota on alettu ilmastonmuutoksen vaikutuksen myötä kutsua solastalgiaksi. Taiteilija pyrkii teoksella käsittelemään omaa hämmennyksen tunnetta ja melankoliaa.

Lahti on lähestynyt näyttelyssä olevaa Muistamisen tila teosta eri ulottuvuuksista ja epäkronologisesti. Teos koostuu noin kolmestakymmenestä vaaleasta pystyyn installoidusta oksasta, jotka ovat kuin hauraasti seisovia hahmoja. Kepit ovat taiteilijalle luonnon omia ornamentteja, joiden piirteitä hän on halunnut korostaa tekemällä spiraalimaista dekoraatiota niihin. Kierteisyys on puun oma ominaisuus ja rakenne. Usein puiden kierteisyys tuleekin esiin vasta puun pinnan, eli kaarnan poistuttua. Kuolleet oksat puhuttelevat taiteilijaa ajallisesta ja historiallisesta näkökulmasta käsin. Kierteet ovat jälkiä menneestä ajasta.

Näyttelyssä on myös esillä 2019 valmistunut teos ”Ruovikko”, joka on järviruokomaisema, jossa teräksisiin heilureihin asetetut ruo’ot liikkuvat, kun katsoja tulee tilaan. Minimalistiset heilurit hakevat selkeyttä järviruokojen hallitsemattomuuteen. Lisäksi esillä on vuoden 2020 aikana valmistuneita veistoksia ja maalauksen, sekä kuvanveiston törmäyksiä.

Jaakko Lahti on valmistunut Saimaan ammattikorkeakoulusta kuvataiteilijaksi 2014 ja Kuvataiteen maisteriksi kuvanveiston koulutusohjelmasta Kuvataideakatemiassa Helsingissä 2019