Henna Joronen: ARRGHH!

"Valta, vallan jakautuminen, uhri ja alistaja, mitä valta on ja kuinka sitä käytetään. Sanalla valta on negatiivinen kaiku, vaikkei kaikki vallankäyttö ole negatiivista. Tarvitaan järjestystä, sääntöjä, niiden säätämistä ja noudattamista. Itse yritän tarkastella valtaa objektiivisesti eli kuinka vallankäyttöä olen itse kokenut, millaista valtaa minä käytän ja kuinka valtaa käytetään ylipäätään ja missä. Onko kaikessa mikä liittyy ihmisen tekemisiin kyse valtasuhteista? Ihminen toimii laumassa ja suhteessa toisiinsa ja sen mitä elämässänsä saa, riippuu pitkälti suhteistamme toisiin ja kuinka ne suhteet toimivat. Olemme riippuvaisia toisistamme, tarvitsemme toisiamme ja tarvitsemme myöskin paljon materiaalista hyvää, jotta elämä olisi mukavaa."

Henna Joronen käsittelee uudessa näyttelyssään Galleria 5:ssä installaation keinoin valtaa ja vallankäyttöä ihmisten välillä.