Anna Tahkola: Maailman muuttuva liha

Lydia x, sarjasta Lydia x. 60 x 43 cm, öljy kankaalle, 2017
 

Tervetuloa avajaisiin tiistaina 29.8.2017 klo 17-19.

” – – maalaustaide on ruumiiden taidetta, sillä se tuntee vain ihon, se on läpikotaisin ihoa. [ – – ] Ihonväri on haaste, jonka maalaustaiteen miljoonat ruumiit heittävät. Kysymys ei ole ruumiiksitulemisesta (incarnation), jossa Henki puhaltaa ruumiiseen hengen, vaan yksinkertaisesta ihonväristä (carnation), värähtelystä, taajuudesta ja sävystä jollakin paikalla, jossakin olemassaolon tapahtumassa.” Corpus, Jean-Luc Nancy

Maalauksieni lähtökohtana on havainto, että maailma muuttuu ruumiillisena kokemuksena: maailmankuva ja ihmiskäsitys tapahtuvat kehossa, kehosta käsin. Ideaalit, roolimallit ja yhteiskunta asettavat keholle rajoja ja tavoitteita. Vapaus ja turvallisuus ovat ruumiillisia kokemuksia.

Näyttely Maailman muuttuva liha on arkisten määritteiden ja käsitteiden – kuten sinä, tuollainen, mies, nainen, todellisuus – uudelleentarkastelun projekti. Havainnon keskiössä on keho lihana ja ihona: nimettömänä, tuntemattomana, läheisenä ja omana. Ruumiillisuus on nimetöntä, mutta yhteistä. Se on ihmisten jaettu olemus. Keho luo uutta olemalla haluava ja tietävä ohi totutun järjestyksen.

Näyttely ilottelee ruumiilla esteettisenä, poliittisena ja psyykkis-filosofisena kuvana. Ruumiillisuus on ainoa tapa olla olemassa.

Näyttely koostuu mosaiikkimaisista ruumiillisuuden kuvista sekä 7-osaisesta teossarjasta Lydia x. Lydia x esittää tulkinnan lähtökohdaksi seitsemän mahdollisuutta toisesta. Se tutkii toisen kohtaamisen sävyjä väreillä, maalaamisen keinoin.

Maalaukset kehoista hajoavat eri suuntiin. Yhdistävänä niissä pysyy kysymys sukupuolesta, sen määritteiden ja roolien tarpeettomuudesta, mutta avoimen tarkastelun tärkeydestä.

Anna Tahkola on kempeleläissyntyinen (s. 1983) kuvataiteilija. Hän on valmistunut taiteen maisteriksi Aalto-yliopiston ARTS:in kuvataiteen maisteriohjelmasta keväällä 2015. Galleria 5:n näyttely on Tahkolan 12. yksityisnäyttely ja ensimmäinen Oulussa. Lisäksi hänen teoksiaan on ollut esillä useissa museo- ja gallerianäyttelyissä Suomessa ja ulkomailla.  Tällä hetkellä taiteilija asuu ja työskentelee Turussa.